خرید اینترنتی لیوان شوخی 
چیزی از این لیوان بیرون نمی ریزه قیافه ی دوستانتان واقعا دیدنی خواهد بود

هیچ كس فكرشم نمی كنه بهترین وسیله برای  شوخی سالم با دوستانتان

همراه كتاب شعبده بازی بعنوان هدیه


خرید اینترنتی لیوان شوخی

خرید اینترنتی لیوان شوخی 
قیمت : 12000 
تومان

خرید پستی           خرید پستی


خرید پستی لیوان شوخی شوخی حالتی مثبت در ذهن است و موقعی ایجاد می‌شود كه فردی موضوعی ناهمخوان ، غیرمنتظره و یا سرگرم كننده را بگوید و یا انجام دهد یا اینكه برای برخی افراد به دلایل دیگری اتفاق می‌افتد و مردم می‌خندند.خنده دار بودن مسائل نوع خاصی از شادی است، لذا خنده در شادی حائز اهمیت است.

 

خرید اینترنتی لیوان شوخی

قیمت : 14400تومان 
قیمت : 12000 
تومان

خرید پستی           خرید پستی

شوخی ویژگی رایج در زندگی است و غالبا پاسخی خودجوش

 به موقعیت‌ها در حضور دیگران است.فروش اینترنتی لیوان شوخی 

 شوخی ناشی از یك خلق مطلوب است و می‌تواند

تاثیر عمیقی بر شادی مردم داشته باشد.

 شوخی یكی از روشهای القاء خلق مثبت است.

خرید اینترنتی لیوان شوخی